WIRELESS IPPHONE

WIRELESS IPPHONE

อุปกรณ์ไอพีโฟนไร้สายจากสองยี่ห้อยอดนิยมทั้ง Grandstream ในรุ่น DP710,DP715 และ Yealink ในรุ่น W52H, W52P สะดวกสบายในการติดตั้งและใช้งาน เครื่องแม่หนึ่งเครื่อง ใช้งานรวมกับเครื่องลูกได้ 5 เครื่องเลยทีเดียว


เปรียบเทียบสินค้า (0)


Grandstream ไอพีโฟนไร้สาย DP710 (Station)

Grandstream ไอพีโฟนไร้สาย DP710 (Station)

DP710 เป็นสินค้าเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง คุณภาพสูง และง่ายในการปรับแต่งระบบ DECT โทรศัพท..

ราคา:2,086.50บาท ราคาไม่รวมภาษี: 1,950.00บาท

Grandstream ไอพีโฟนไร้สาย DP715  (Base)

Grandstream ไอพีโฟนไร้สาย DP715 (Base)

DP715 เป็นสินค้าเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง คุณภาพสูง และง่ายในการปรับแต่งระบบ DECT โทรศัพท..

ราคา:3,584.50บาท ราคาไม่รวมภาษี: 3,350.00บาท

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W52H (Station)

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W52H (Station)

The Yealink SIP-W52H cordless units allow you to extend the numbers of users whilst providing increa..

ราคา:3,402.60บาท ราคาไม่รวมภาษี: 3,180.00บาท

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W52P (Base)

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W52P (Base)

Yealink W52P is a SIP Cordless Phone System designed for small business and SoHo who are looking for..

ราคา:4,847.10บาท ราคาไม่รวมภาษี: 4,530.00บาท

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W56P (Base)

Yealink ไอพีโฟนไร้สาย W56P (Base)

Yealink’s upgraded DECT phone W56P is developed to enhance communication for on-the-go workers in va..

ราคา:5,938.50บาท ราคาไม่รวมภาษี: 5,550.00บาท

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ (1 หน้า)